เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 Display Bibliograpic Detail
  Back to Homepage

Marc Display : E-mail record Close window
 ISBN 9746371789 .
 Author สุมิตรา อังวัฒนกุล .
 Title วิธีสอนภาษาอังกฤษ / สุมิตรา อังวัฒนกุล .
 Imprint กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
 Call Number 428.007 ส843จ 2540 .
 Edition พิมพ์ครั้งที่ 4.
 Physical 257 หน้า ; 21 ซม.
 Subject ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน.
 Subject การสอน.
You can interact and use many feature after login ::
  Login
Items
No. Type CallNumber/Barcode Shelf Status
1. Books
Books
428.007 ส843จ 2540 .  
  Barcode: B0016849
Main Library
►General Books
On shelf
2. Books
Books
428.007 ส843จ 2540 . ฉ.2 
  Barcode: B0016850
Main Library
►General Books
On shelf
3. Books
Books
428.007 ส843จ 2540 . ฉ.3 
  Barcode: B0016851
Main Library
►General Books
On shelf
4. Books
Books
428.007 ส843จ 2540 . ฉ.4 
  Barcode: B0016852
Main Library
►General Books
On shelf
5. Books
Books
428.007 ส843จ 2540 . ฉ.5 
  Barcode: B0016853
Main Library
►General Books
On shelf

Relate Records
    Subject [การสอน.]

BibComment

Never been commented

Comment this record
  Add comment.: วิธีสอนภาษาอังกฤ..
Bib 7034

Social Bookmarking
Bookmark to: Mr. Wong Bookmark to: Webnews Bookmark to: Icio Bookmark to: Oneview Bookmark to: Linkarena Bookmark to: Favoriten Bookmark to: Seekxl Bookmark to: Kledy.de Bookmark to: Social Bookmarking Tool Bookmark to: BoniTrust Bookmark to: Power Oldie Bookmark to: Bookmarks.cc Bookmark to: Favit Bookmark to: Bookmarks.at Bookmark to: Newsider Bookmark to: Linksilo Bookmark to: Readster Bookmark to: Folkd Bookmark to: Yigg Bookmark to: Digg Bookmark to: Del.icio.us Bookmark to: Facebook Bookmark to: Reddit Bookmark to: Jumptags Bookmark to: Simpy Bookmark to: StumbleUpon Bookmark to: Slashdot Bookmark to: Propeller Bookmark to: Furl Bookmark to: Yahoo Bookmark to: Spurl Bookmark to: Google Bookmark to: Blinklist Bookmark to: Blogmarks Bookmark to: Diigo Bookmark to: Technorati Bookmark to: Newsvine Bookmark to: Blinkbits Bookmark to: Ma.Gnolia Bookmark to: Smarking Bookmark to: Netvouz
Google Wave : Gadget URL Copyright 2015. All Rights Reserved.